Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYCHA

Aktualność danych:

DYCHA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (454 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 830 osób, z czego:

423

kobiety

407

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2543. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2534. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYCHA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie18 mężczyzn, 18 kobiet

 • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet

 • lubelskie237 mężczyzn, 217 kobiet

 • lubuskie8 mężczyzn, 9 kobiet

 • łódzkie2 mężczyzn

 • małopolskie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • mazowieckie8 mężczyzn, 11 kobiet

 • opolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

 • podkarpackie15 mężczyzn, 13 kobiet

 • pomorskie12 mężczyzn, 21 kobiet

 • śląskie31 mężczyzn, 22 kobiety

 • świętokrzyskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie19 mężczyzn, 22 kobiety

 • wielkopolskie8 mężczyzn, 9 kobiet

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: