Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYCHAŁA

Aktualność danych:

DYCHAŁA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (85 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 203 osoby, z czego:

100

kobiet

103

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2866. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2838. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYCHAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn, 22 kobiety

  • małopolskie19 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podlaskie4 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • świętokrzyskie42 mężczyzn, 43 kobiety

  • wielkopolskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).