Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYCHTO

Aktualność danych:

DYCHTO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (142 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

85

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2881. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYCHTO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie67 mężczyzn, 75 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).