Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYCHUS

Aktualność danych:

DYCHUS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (78 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 185 osób, z czego:

86

kobiet

99

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2880. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYCHUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie25 mężczyzn, 18 kobiet

  • małopolskie39 mężczyzn, 39 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie11 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: