Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYCZEK

Aktualność danych:

DYCZEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (245 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 416 osób, z czego:

224

kobiety

192

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2742. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2749. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYCZEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 17 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • małopolskie20 mężczyzn, 19 kobiet

  • opolskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie112 mężczyzn, 133 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).