Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYCZEWSKA

Aktualność danych:

DYCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (110 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 204 osoby, z czego:

204

kobiety

Męska forma nazwiska to DYCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2762. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • lubelskie8 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie10 kobiet

  • podlaskie110 kobiet

  • pomorskie11 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie37 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).