Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYCZEWSKI

Aktualność danych:

DYCZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (133 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 226 osób, z czego:

3

kobiety

223

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYCZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2718. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYCZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie8 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • podlaskie133 mężczyzn

  • pomorskie10 mężczyzn

  • śląskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie29 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).