Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYCZKOWSKA

Aktualność danych:

DYCZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (53 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 348 osób, z czego:

348

kobiet

Męska forma nazwiska to DYCZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2618. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYCZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie39 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie43 kobiety

 • lubuskie9 kobiet

 • małopolskie30 kobiet

 • mazowieckie28 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie13 kobiet

 • śląskie32 kobiety

 • świętokrzyskie10 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie53 kobiety

 • zachodniopomorskie20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).