Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYCZKOWSKI

Aktualność danych:

DYCZKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (57 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 364 osoby, z czego:

4

kobiety

360

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYCZKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2581. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYCZKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie51 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie13 mężczyzn

 • lubelskie45 mężczyzn

 • lubuskie8 mężczyzn

 • małopolskie41 mężczyzn

 • mazowieckie37 mężczyzn

 • opolskie9 mężczyzn

 • pomorskie16 mężczyzn

 • śląskie24 mężczyzn, 2 kobiety

 • świętokrzyskie10 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn

 • wielkopolskie57 mężczyzn

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).