Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDACKA

Aktualność danych:

DYDACKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (22 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

41

kobiet

Męska forma nazwiska to DYDACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: