Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDACKI

Aktualność danych:

DYDACKI – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (27 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 53 osoby, z czego:

53

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYDACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2888. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie27 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie4 mężczyzn

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: