Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDAK

Aktualność danych:

DYDAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (241 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 743 osoby, z czego:

376

kobiet

367

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2590. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2574. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie41 mężczyzn, 41 kobiet

 • kujawsko-pomorskie24 mężczyzn, 21 kobiet

 • lubuskie24 mężczyzn, 25 kobiet

 • małopolskie16 mężczyzn, 11 kobiet

 • mazowieckie29 mężczyzn, 32 kobiety

 • opolskie12 mężczyzn, 11 kobiet

 • podkarpackie47 mężczyzn, 34 kobiety

 • pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

 • śląskie118 mężczyzn, 123 kobiety

 • świętokrzyskie16 mężczyzn, 22 kobiety

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).