Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDEK

Aktualność danych:

DYDEK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (235 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 404 osoby, z czego:

207

kobiet

197

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2759. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2744. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie40 mężczyzn, 44 kobiety

  • podkarpackie117 mężczyzn, 118 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie16 mężczyzn, 11 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).