Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDERSKA

Aktualność danych:

DYDERSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (94 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 280 osób, z czego:

280

kobiet

Męska forma nazwiska to DYDERSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2686. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDERSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie18 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2 kobiety

 • lubuskie28 kobiet

 • łódzkie13 kobiet

 • mazowieckie32 kobiety

 • opolskie2 kobiety

 • podkarpackie11 kobiet

 • pomorskie5 kobiet

 • śląskie23 kobiety

 • świętokrzyskie4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie4 kobiety

 • wielkopolskie94 kobiety

 • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).