Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDLIŃSKA

Aktualność danych:

DYDLIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

kobiet

Męska forma nazwiska to DYDLIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDLIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • małopolskie4 kobiety

  • śląskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).