Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDNIAŃSKA

Aktualność danych:

DYDNIAŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 24 osoby, z czego:

24

kobiety

Męska forma nazwiska to DYDNIAŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2942. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDNIAŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • lubuskie8 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • śląskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).