Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDO

Aktualność danych:

DYDO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (222 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 697 osób, z czego:

357

kobiet

340

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2609. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2601. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie26 mężczyzn, 26 kobiet

 • kujawsko-pomorskie29 mężczyzn, 30 kobiet

 • lubelskie11 mężczyzn, 7 kobiet

 • lubuskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • łódzkie4 mężczyzn, 7 kobiet

 • małopolskie22 mężczyzn, 29 kobiet

 • mazowieckie34 mężczyzn, 37 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • podkarpackie114 mężczyzn, 108 kobiet

 • śląskie21 mężczyzn, 28 kobiet

 • świętokrzyskie29 mężczyzn, 26 kobiet

 • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 8 kobiet

 • wielkopolskie5 mężczyzn, 9 kobiet

 • zachodniopomorskie10 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: