Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDOŃ

Aktualność danych:

DYDOŃ – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 67 osób, z czego:

40

kobiet

27

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.48.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2914. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie20 mężczyzn, 28 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).