Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDO-ROŻNIECKA

Aktualność danych:

DYDO-ROŻNIECKA – nazwisko dwuczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie podkarpackim.

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 3 osoby, z czego:

3

kobiety

Męska forma nazwiska to DYDO-ROŻNIECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDO-ROŻNIECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • podkarpackie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: