Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDUŁA

Aktualność danych:

DYDUŁA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (189 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 376 osób, z czego:

194

kobiety

182

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2772. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2759. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDUŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 mężczyzn, 12 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn, 5 kobiet

 • lubuskie17 mężczyzn, 10 kobiet

 • łódzkie3 mężczyzn, 2 kobiety

 • małopolskie95 mężczyzn, 94 kobiety

 • mazowieckie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • opolskie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • podkarpackie13 mężczyzn, 15 kobiet

 • pomorskie2 mężczyzn

 • śląskie4 mężczyzn, 7 kobiet

 • wielkopolskie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).