Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDUCH

Aktualność danych:

DYDUCH – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (558 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1405 osób, z czego:

702

kobiety

703

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2264. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2238. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDUCH w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie60 mężczyzn, 63 kobiety

 • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn, 16 kobiet

 • lubelskie18 mężczyzn, 19 kobiet

 • lubuskie3 mężczyzn, 5 kobiet

 • łódzkie2 kobiety

 • małopolskie296 mężczyzn, 262 kobiety

 • mazowieckie28 mężczyzn, 27 kobiet

 • opolskie15 mężczyzn, 15 kobiet

 • podkarpackie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • podlaskie2 kobiety

 • pomorskie6 mężczyzn, 9 kobiet

 • śląskie205 mężczyzn, 191 kobiet

 • świętokrzyskie8 mężczyzn, 9 kobiet

 • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • wielkopolskie6 mężczyzn, 3 kobiety

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: