Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDYŃSKA

Aktualność danych:

DYDYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (49 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 130 osób, z czego:

130

kobiet

Męska forma nazwiska to DYDYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2836. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie16 kobiet

  • lubelskie4 kobiety

  • małopolskie49 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • podkarpackie17 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).