Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDYŃSKI

Aktualność danych:

DYDYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 129 osób, z czego:

3

kobiety

126

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYDYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2963. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2815. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn

  • lubelskie4 mężczyzn

  • małopolskie51 mężczyzn

  • mazowieckie13 mężczyzn

  • podkarpackie15 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).