Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDYK

Aktualność danych:

DYDYK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 153 osoby, z czego:

77

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2889. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2865. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 mężczyzn, 14 kobiet

  • małopolskie10 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • podkarpackie23 mężczyzn, 22 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).