Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDYMSKA

Aktualność danych:

DYDYMSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (83 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

135

kobiet

Męska forma nazwiska to DYDYMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDYMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie83 kobiety

  • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).