Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDYMSKI

Aktualność danych:

DYDYMSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (109 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

145

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYDYMSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2796. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDYMSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie109 mężczyzn

  • zachodniopomorskie11 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).