Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDYNA

Aktualność danych:

DYDYNA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (140 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 499 osób, z czego:

250

kobiet

249

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2716. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2692. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDYNA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie55 mężczyzn, 54 kobiety

  • lubuskie22 mężczyzn, 21 kobiet

  • łódzkie72 mężczyzn, 68 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie4 kobiety

  • pomorskie20 mężczyzn, 22 kobiety

  • śląskie14 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie16 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie37 mężczyzn, 34 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).