Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDZIŃSKA

Aktualność danych:

DYDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

39

kobiet

Męska forma nazwiska to DYDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2927. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • podlaskie9 kobiet

  • pomorskie8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie8 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).