Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYDZIAN

Aktualność danych:

DYDZIAN – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (9 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 25 osób, z czego:

9

kobiet

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.56.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2957. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2925. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYDZIAN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie5 mężczyzn

  • podlaskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).