Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYGANT

Aktualność danych:

DYGANT – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 146 osób, z czego:

68

kobiet

78

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYGANT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie3 mężczyzn, 6 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie45 mężczyzn, 29 kobiet

  • śląskie14 mężczyzn, 8 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).