Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYGAS

Aktualność danych:

DYGAS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (477 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 1563 osoby, z czego:

778

kobiet

785

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2188. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2156. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYGAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie59 mężczyzn, 59 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie16 mężczyzn, 11 kobiet

 • lubuskie18 mężczyzn, 11 kobiet

 • łódzkie41 mężczyzn, 35 kobiet

 • małopolskie40 mężczyzn, 37 kobiet

 • mazowieckie255 mężczyzn, 222 kobiety

 • opolskie2 mężczyzn, 6 kobiet

 • podlaskie5 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie32 mężczyzn, 29 kobiet

 • śląskie89 mężczyzn, 89 kobiet

 • świętokrzyskie98 mężczyzn, 91 kobiet

 • warmińsko-mazurskie15 mężczyzn, 13 kobiet

 • wielkopolskie29 mężczyzn, 28 kobiet

 • zachodniopomorskie41 mężczyzn, 43 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: