Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYGASZEWICZ

Aktualność danych:

DYGASZEWICZ – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: kujawsko-pomorskim (3 osoby), mazowieckim (3 osoby), warmińsko-mazurskim (3 osoby), śląskim (3 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 25 osób, z czego:

12

kobiet

13

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.92.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2954. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2928. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYGASZEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).