Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYGDOŃ

Aktualność danych:

DYGDOŃ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (96 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 177 osób, z czego:

92

kobiety

85

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2874. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2856. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYGDOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie6 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie47 mężczyzn, 49 kobiet

  • śląskie13 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).