Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYGOŃ

Aktualność danych:

DYGOŃ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (73 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 332 osoby, z czego:

163

kobiety

169

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2803. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2772. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYGOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie23 mężczyzn, 21 kobiet

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie46 mężczyzn, 26 kobiet

  • podkarpackie34 mężczyzn, 39 kobiet

  • śląskie23 mężczyzn, 18 kobiet

  • świętokrzyskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie17 mężczyzn, 24 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).