Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYGUŁA

Aktualność danych:

DYGUŁA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (48 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 225 osób, z czego:

112

kobiet

113

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2828. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYGUŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • kujawsko-pomorskie26 mężczyzn, 22 kobiety

 • lubelskie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubuskie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • łódzkie4 mężczyzn

 • mazowieckie9 mężczyzn, 12 kobiet

 • podkarpackie8 mężczyzn, 8 kobiet

 • pomorskie11 mężczyzn, 10 kobiet

 • śląskie10 mężczyzn, 6 kobiet

 • świętokrzyskie9 mężczyzn, 8 kobiet

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie10 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).