Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYGUŚ

Aktualność danych:

DYGUŚ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 197 osób, z czego:

98

kobiet

99

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2868. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2842. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYGUŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubelskie49 mężczyzn, 39 kobiet

  • mazowieckie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie9 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).