Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYGUDAJ

Aktualność danych:

DYGUDAJ – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (76 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 197 osób, z czego:

97

kobiet

100

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.97.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2841. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYGUDAJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie44 mężczyzn, 32 kobiety

  • mazowieckie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie20 mężczyzn, 27 kobiet

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).