Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYGULSKA

Aktualność danych:

DYGULSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

115

kobiet

Męska forma nazwiska to DYGULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2851. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYGULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie45 kobiet

  • lubelskie5 kobiet

  • małopolskie11 kobiet

  • mazowieckie8 kobiet

  • pomorskie20 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • świętokrzyskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).