Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYGULSKI

Aktualność danych:

DYGULSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (46 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

102

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYGULSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2839. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYGULSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie46 mężczyzn

  • lubelskie4 mężczyzn

  • małopolskie10 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • świętokrzyskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).