Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYJAS

Aktualność danych:

DYJAS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (198 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 557 osób, z czego:

285

kobiet

272

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2681. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2669. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYJAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie18 mężczyzn, 18 kobiet

 • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • mazowieckie72 mężczyzn, 66 kobiet

 • opolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • pomorskie14 mężczyzn, 15 kobiet

 • śląskie90 mężczyzn, 108 kobiet

 • warmińsko-mazurskie17 mężczyzn, 4 kobiety

 • wielkopolskie8 mężczyzn, 7 kobiet

 • zachodniopomorskie13 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).