Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYJETA

Aktualność danych:

DYJETA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 55 osób, z czego:

26

kobiet

29

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2940. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2912. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYJETA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).