Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYJEWSKI

Aktualność danych:

DYJEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (10 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 41 osób, z czego:

41

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYJEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2892. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYJEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • lubelskie5 mężczyzn

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn

  • podkarpackie10 mężczyzn

  • świętokrzyskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).