Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKIER

Aktualność danych:

DYKIER – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (163 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 430 osób, z czego:

216

kobiet

214

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2750. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2727. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKIER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie21 mężczyzn, 20 kobiet

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie81 mężczyzn, 82 kobiety

  • śląskie6 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie37 mężczyzn, 33 kobiety

  • zachodniopomorskie21 mężczyzn, 23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).