Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKIERT

Aktualność danych:

DYKIERT – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 208 osób, z czego:

112

kobiet

96

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2854. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKIERT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie11 mężczyzn, 19 kobiet

 • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 9 kobiet

 • lubuskie2 mężczyzn

 • łódzkie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • mazowieckie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • opolskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • podlaskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

 • wielkopolskie29 mężczyzn, 27 kobiet

 • zachodniopomorskie14 mężczyzn, 21 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).