Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKO

Aktualność danych:

DYKO – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (65 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 193 osoby, z czego:

102

kobiety

91

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2850. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 mężczyzn, 21 kobiet

  • kujawsko-pomorskie35 mężczyzn, 30 kobiet

  • łódzkie3 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • podlaskie5 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).