Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKOWSKA

Aktualność danych:

DYKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (78 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 215 osób, z czego:

215

kobiet

Męska forma nazwiska to DYKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2751. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie78 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • mazowieckie15 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie50 kobiet

  • śląskie12 kobiet

  • warmińsko-mazurskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).