Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKOWSKI

Aktualność danych:

DYKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (91 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 211 osób, z czego:

211

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to DYKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2730. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie91 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • mazowieckie9 mężczyzn

  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie37 mężczyzn

  • śląskie20 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie19 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).