Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKS

Aktualność danych:

DYKS – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (99 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 217 osób, z czego:

109

kobiet

108

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2857. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2833. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie53 mężczyzn, 46 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie22 mężczyzn, 24 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 15 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).