Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKSA

Aktualność danych:

DYKSA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (36 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 174 osoby, z czego:

82

kobiety

92

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKSA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie23 mężczyzn, 13 kobiet

  • lubelskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie16 mężczyzn, 16 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie14 mężczyzn, 12 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: