Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku DYKSIŃSKA

Aktualność danych:

DYKSIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: śląskim (12 osób), świętokrzyskim (12 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

52

kobiety

Męska forma nazwiska to DYKSIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2914. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska DYKSIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • mazowieckie10 kobiet

  • śląskie12 kobiet

  • świętokrzyskie12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).